TR | EN
Üniversitemizden Yüzüncü Yıla Armağan
20.12.2023

Elli yıllık bir geçmişe sahip Eskişehir Osmangazi Üniversitesi mensupları olarak kurumumuza hizmet etmiş veya halen görev yapmakta olan akademisyen ve yazarlarımızın katkılarıyla “Yüzüncü Yıla Armağan” adıyla hazırlanan kitap üniversitemiz yayınları arasında yerini almıştır. Editörlüğünü  Merkez Müdürümüz Doç. Dr. Volkan Marttin ile Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Oktay Berber’in yaptığı kitabın kapak tasarımı da Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Şengel tarafından hazırlanmıştır. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına ithafen hazırlanmış olması dolayısıyla belirli bir bilim alanı sınırlamasına tabi tutulmayan çalışmada Osmanlı Devleti’nin son döneminden Cumhuriyetimizin bugününe kadar geçen sürecini; bilim, eğitim, kurumsal yapı, kültür ve sanat, siyaset, tarih ve yaşayan değerler bağlamında değerlendiren yazılar kaleme alındı. Bu vesileyle çalışmaları ile katkıda bulunan yazarlarımıza, bir Cumhuriyet kurumu olan Üniversitemizin yayınında yer alarak gösterdikleri âlicenaplık için şükran borçluyuz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına ithaf edilen bu kitabı başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Millî Mücadeleyi başarıyla sonuçlandırarak Cumhuriyetimizi bizlere miras bırakanlara ve aziz milletimize armağan ediyoruz.