TR | EN
Hakkımızda

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAM), 07.01.2002 tarih ve 24633 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik gereğince kurulmuştur. 

Merkezin amacı; Türk İnkılâbının temelleri ve gelişimini, Türkiye Cumhuriyeti Tarihini, çağdaş Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ve O’nun ilke ve inkılâplarını araştırmak; bu konularda bilimsel yayınlar ve toplantılar düzenleyerek öğrencilere, üniversite mensuplarına ve kamuoyuna bu araştırmaların sonuçlarını iletmektir. Bu kapsamda Merkez, Üniversitenin imkânları çerçevesinde yayınlar yapmakta, ilgili toplantılara katılmakta, bilimsel toplantılar (kongre, sempozyum, çalıştay, panel, konferans, seminer vb.) düzenlemekte ve sergiler açmaktadır. Diğer yandan Merkez, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konularıyla ilgili çalışmalar yapan enstitü, merkez, kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve bilimsel dayanışma sağlamakta olup amacıyla ilgili kamu yararına olan diğer faaliyetlerde de görev almaktadır.