TR | EN
Özgörev - Özbakış

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü'nün Özgörevi

"Türkiye Cumhuriyeti’nin varlık sebebi, Türk Ulusunun çağdaşlaşma ve ilerleme azminin kaynağı olan Atatürk İlke ve Devrimlerini çeşitli yönleriyle araştırmak, öğrencilere ve üniversite mensuplarına ve topluma bu araştırmaların sonuçlarını iletmektir. Merkez belirtilen amacı gerçekleştirmek üzere Atatürk ve Atatürk İlkeleri ve Devrimleri ile ilgili her türlü araştırma ve bilimsel çalışmayı yapar" amacı doğrultusunda Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihiile ilişkili bilimsel toplantılar yapmak ve etkinlikler düzenlemek; kitaplık, belgelik ve müze kurmak, sergiler açmak ve belirlenen çerçevede hazırlanan yayınları ve düzenlenen bilimsel toplantıların bildirilerini bastırmakla görevlidir.

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü'nün Özbakışı

Atatürk'ü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi'ni bilimsel bir yaklaşımla araştıran, elde ettiği bulguları öğrenciler, bilim insanları ve kamuyla paylaşan alanında öncü bir araştırma ve uygulama merkezi olmak.