TR | EN
İç ve Dış Paydaşlar
İç Paydaşlar

Merkez Müdürü

Müdür Yardımcıları

Yönetim Kurulu

Danışma Kurulu

ESOGÜ Öğrencileri

ESOGÜ Tarih Bölümü

Dış Paydaşlar

 Eskişehir Valiliği

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Diğer üniversitelerin Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüleri veya Merkezleri